KÖKSRENOVERING - MÄTNING

Köket innan renovering Före köksrenovering
Köket efter renovering Efter köksrenovering (Modell: Torino-G, färg: ivory)

Har du skåp från IKEA behöver du inte mäta luckorna. Mejla oss bara vilka skåp du har och vi återkommer med en offert.

Mäta gångjärnhålets placering

Om du har luckor med dolda gångjärn mät dina befintliga luckor och lådfronter. Vill du behålla dina gamla gångjärn mät även hålets placering på luckans baksida enligt bild. (Klicka på bilderna för förstoring.) Ta bort en lucka, skruva loss och ta bort gångjärnet. Kolla om hålet är 35 millimeter i diameter och ange avstånd 'A' och 'B' när du beställer dina nya köksluckor. Vi fräser hålen på samma ställe för att göra luckbyten enklare och snabbare. Kolla om alla andra luckor har hålen på samma ställe.

Köksdelen innan renovering

Om du har äldre utanpåliggande gångjärn är det säkrast att mäta skåpen istället för de gamla luckorna. Här beskriver vi allt du behöver tänka på när du byter köksluckor med hjälp av ett steg-för-steg-exempel.
Förmodligen klarar du mätningen och monteringen själv. Kontakta oss gärna för hjälp om du är osäker.
Klicka här för blanketten om du vill beställa via e-post.
I det här exemplet renoverar vi köksdelen du ser till höger.

Mäta köksluckor själv

Vi mäter luckans och lådfronternas mått enligt följande bild. Lådfronterna blir större än förut, vi lämnar bara 4 mm mellan dem. Luckans mått är bara begränsat på gångjärnsidan där det kan täcka 4-8 mm eller 14-18 mm av skåpets framkant om man vill använda dolda gångjärn. Vi väljer 17 mm överlapp (täckning) på gångjärnsidan och 17 mm på andra sidan. Luckans bredd blir då skåpets invändig bredd "öppningens bredd" + (2 x 17 mm). Klicka här för att läsa mer om "överlapp på gångjärnsidan".
Luckans höjd väljer du fritt men lämna minst 5 mm mellan luckans övre kant och bänkskivan. Luckans nedre och övre kant måste sammanfalla med lådfronternas motsvarande kanter.

Följande punkter beskriver hur du mäter luckorna på ett enkelt sätt.

1. Mät skåpets utvändiga höjd från skåpets nedre kant till skåpets övre kant. Har du flera skåp med samma höjd i rad så mäter du höjden på flera olika ställen. Det händer att du får lite olika höjder, räkna då med den minsta höjden för alla luckor i samma rad. För väggskåp och överskåp blir oftast luckans höjd lika med skåpets höjd men om du har någonting strax ovanför skåpet (till exempel bänkskiva, krönlist eller tak) dra av 5 millimeter från skåpets höjd för att få luckans höjd. Till exempel om bänkskåpet är 720 mm hög från skåpets underkant till bänkskivan blir luckorna 715 mm höga.

2. Mät skåpets tjocklek. Överlapp på gångjärnsidan blir skåpets tjocklek minus 2 millimeter. Till exempel: är skåpet 18 mm tjockt så blir överlapp på gångjärnsidan 16 mm. Är skåpet tjockare än 20 mm blir överlapp på gångjärnsidan alltid 18 mm.

3. Om skåpets tjocklek är mellan 16 och 20 mm, mät skåpets utvändiga bredd. Mät varje skåp längst ner, i mitten och högst upp och räkna med det minsta bredden om du får olika värden. Vill du ha en enkellucka (en lucka per skåp) blir luckans bredd = skåpets utvändig bredd - 4 mm. Till exempel om skåpet är 600 mm bred utvändigt blir luckan 596 mm bred. Vill du ha parluckor med 1 mm glipa mellan luckorna blir luckans bredd = (skåpets utvändig bredd - 5 mm)/2. Till exempel om skåpet är 600 mm bred utvändigt blir luckan 297 mm bred. Avrunda alltid nedåt. En lucka som är 1 millimeter mindre passar alltid fint, en lucka som är 1 mm för stor passar aldrig.

4. Om skåpets tjocklek är mer än 20 mm mät skåpets INVÄNDIGA bredd. Mät varje skåp längst ner, i mitten och högst upp och räkna med det minsta bredden om du får olika värden. Vill du ha en enkellucka blir luckans bredd = skåpets invändig bredd + 2 x 18 mm. Till exempel om skåpet är 550 mm bred invändigt blir luckan 586 mm bred. Vill du ha parluckor med 1 mm glipa mellan luckorna blir luckans bredd = (skåpets invändig bredd - 1 mm) / 2 + 18 mm. Till exempel om skåpet är 550 mm bred invändigt blir luckan 292 mm bred. Avrunda alltid nedåt.

5. Mät lådornas höjd. Börja med den nedersta lådan. Ta bort den och mät från skåpets nedre kant till nästa lådas nedre kant. Dra sedan av 3 mm för glipan mellan lådfronterna för att få lådfrontens höjd. Fortsätt uppåt med nästa låda. Mät från lådfrontens nedre kant uppåt till nästa lådfronts nedre kant och dra sedan av 3 mm för att få den nya lådfrontens höjd. Fortsätt tills du kommer till lådan högst upp. Mät gärna den sista lådfronten så att dess övre kant blir i samma höjd som den nya luckans övre kant bredvid (om det finns en lucka bredvid). Har du en skärbräda högst upp som du inte använder? Ta gärna bort den. Den nya lådfronten kommer att täcka hålet efter skärbrädan.

6. Mät lådornas bredd på samma sätt som luckornas bredd för att köket ska se enhetligt ut.

Ange måtten i centimeter, bredd x höjd. Dubbelkolla allt!

Monteringsplatta

Enligt standarden sitter gångjärnets monteringsplatta på stommen mellan 61 och 125 mm från LUCKANS (alltså inte öppningens) övre respektive nedre kant. Kolla gärna om det inte finns något hinder (till exempel en hylla eller diskhon) vid den här höjden och 60 mm inåt i ditt skåp. Notera i rutan "anmärkning/meddelande" om du vill ha gångjärnet högre eller lägre.

Gångjärn för bänkhörnskåp

Vid beställning av luckor för hörnskåp mät enligt bilden åt höger. Observera att luckorna inte täcker varandra i hörnet! Dra därför av 19 mm (luckans tjocklek) om du mäter bredden till stommens hörn. Välj sedan "gångjärn till bänkhörnskåp" när du beställer luckan som är kopplad till skåpet (lodrät på bild) och "inget gångjärn" för den andra luckan. Vi ska fräsa alla hål för gångjärn i den lucka som är kopplad till skåpet, precis som på bilden.

45-Gradig utanpåliggande hörnskåp

Välj standard gångjärn om du har ett diagonalt hörnskåp som liknar ritningen åt höger. Kolla noggrant att det finns plats för luckan i hörnet när du väljer överlapp (täckning). Luckorna är 19 mm tjocka och kommer att sitta utanpå stommen.

45-Gradig innanförliggande hörnskåp

Liknar istället hörnskåpet ritningen åt höger behöver du +45gradigt gångjärn till vägghörnskåp. Luckans bredd blir då lika med öppningens bredd, precis som på bilden.

Fortsätt till beställning...