BYTA KÖKSLUCKOR

Köket före renovering Före köksrenovering
Köket efter renovering Efter köksrenovering (modell: Brindisi)

Det här behöver du för att byta köksluckor: skruvmejsel, borrmaskin med 4 mm:s borr (och handsåg eller sticksåg eller elhyvel om gamla lådfronten inte kan demonteras)

Luckor

Byta köksluckor och lådor

Vi börjar vår köksrenovering med att byta köksluckor. Vi demonterar först de gamla luckorna och gångjärnen. Vi skruvar fast de nya gångjärnen i den nya luckan och klämmer monteringsplattorna på gångjärnen. Vi markerar på stommen var monteringsplattorna kommer att sitta medan vi håller luckan i rätt höjd framför stommen. Alternativt kan man mäta upp monteringsplattans position. Luckornas nedre kanter i samma rad måste naturligtvis sammanfalla. Vi skruvar fast monteringsplattorna och klämmer på luckan. Luckan går att finjustera i alla tre riktningar med hjälp av våra dolda gångjärn.

Lådfronter

Sinkning Byt lådfronter själv

Enklast är att demontera de gamla lådfronterna och ersätta dem med de nya, men det är inte alltid möjligt. Gamla lådor är ofta sammanfogade med sinkning (se bild). Då måste man såga fronten (kanten) till samma dimension som lådan (2) och fästa ny fronten ovanpå den gamla (3). Den gamla fronten blir då inskjuten i skåpet.
Byta köksluckorna bredvid lådfronterna innan du börjar med lådfronterna. Börja med den nedersta och fortsätt med den översta lådan.
Först borrar vi hål i de nya lådfronterna för handtag med d = 4 mm borr. Vi håller den nya lådfronten framför den gamla lådan och markerar hålen för handtag på den gamla fronten. Sedan borrar vi hålen för handtaget i den gamla lådan med 5 mm:s borr och fäster lådfronten med hjälp av handtaget. Behöver lådfronterna justeras kan man borra ett litet större hål i de gamla lådfronterna. Efter justering fäster vi lådfronterna med hjälp av skruvar inifrån. Borra två hål bakifrån. Borren skulle vara inställd så kort så att det går inte att borra igenom den nya fronten. Vi fäster sedan fronten med skruv som går 8-15 mm i den nya fronten.

Lättrullande lådor

Ta bort de gamla lådorna. Byta köksluckorna bredvid lådorna innan du börjar med lådorna.
Börja med den nedersta lådan. Lådsidor, skenor och vissa fästbeslag (till de 54 mm höga sidorna) är märkta ”R” för höger och ”L” för vänstersidan sett framifrån.
Fäst bottnen till lådsidorna med 1-1 st skruv genom det ovala hålet. Skjut fram bottnen till lådsidornas framkant och dra skruvarna.
Fästa baksidan till lådsidorna med 1-1 st skruvar. Montera beslagen som håller lådfronterna till sidorna om de inte är monterade.
Skjut in en skena i ena lådsidan bakifrån. Lägg lådan i stommen och lyft den minst 3 mm från bottnen med hjälp av skenan. Tryck in skenan ca 3 mm från stommens framkant. Markera skenans position på stommen (använd det första, ovala hålet). Ta ut lådan, ta bort skenan och skruva fast skenans framsida på stommen. Se till att skenan är vågrätt (alt. lutar lite inåt) och skruva fast även baksidan det i ovala hålet (andra hål bakifrån). Mät skenans position och kopiera den till den andra sidan. Fäst den andra skenan som den första. Skjut in lådan och justera skenorna vid behov.
Håll lådfronten framför lådan och markera skruvarnas position. Skruva fast lådfronten med 1-1st skruv och justera vid behov.
Fäst nu skenorna med 2-2 st skruvar till. Använd enbart de större, försänkta hål i skenan, dvs. det tredje, sjunde, eller trettonde bakifrån för att säkerställa att hjulet inte fastnar i skruvarna och lådan glider fritt. Fäst lådbottnen, lådfronten och baksidan med 1-1 st skruvar till.